PAR MUMS

SIA “New Yacht Marina” galvenais darbības virziens ir jahtu ostas pakalpojumu sniegšana Ventspils jahtu ostā (Ventspils Marina) un kuģu piestātņu iznomāšana.

Jahtu osta spēj sniegt pilnu pakalpojumu klāstu vasaras sezonā un nodrošināt stāvvietu vismaz 50 jahtām un motorkuģiem. Ostā iegādāts moderns kompānijas “Roodberg” pārvietojamais celtnis, ar kuru ir iespējams izcelt jahtas līdz 35 tonnām. Ventspils jahtu osta piedāvā novietot jahtas glabāšanā ziemas periodā un to apkopi.

SIA “New Yacht Marina” īpašumā ir 2 piestātnes ar 478 m kopgarumu, kuras tiek iznomātas zvejas kuģu un citu peldlīdzekļu patstāvīgai novietošanai.

Klientu rīcībā ir ostas pārvaldnieks Linards Volks telefons +371 26518421 un 24 stundas diennaktī ostas dežuranti.

SIA “New Yacht Marina” ir Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) un Vācijas -Baltijas tirdzniecības kameras (AHK) biedre.

Ar EST LAT 55 projekta “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā” atbalstu 2019. gadā tiks pabeigts projekts «Ventspils jahtu ostas pārbūve un teritorijas labiekārtojums» kas ļaus nodrošināt kvalitatīvus pakalpojumus ostas apmeklētājiem.

NYM logo

Share This