24h dežurants 20 - Copy +371 28311919 Ostas pārvaldnieks +371 26518421 GPS: 57°23’38″N 21°32’01″E ventspilsmarina@nym.lv

IEEJA OSTĀ: Ventspils ostu var atpazīt jau no ievērojama attāluma, pateicoties baznīcai ar augstu torņa smaili, kas atrodas pilsētas centrā, upes dienvidu krastā. Vidējais upes straumju ātrums ir viens mezgls, kas netālu no ieejas palielinās līdz diviem mezgliem. Straumes plūsma gar krastu ostas ieejā atkarībā no vēja vērsta uz ziemeļiem vai dienvidiem. Ziemeļrietumu fārvaters stiepjas dienvidaustrumu virzienā no gaismas bojas B (57°28’.52N, 21°25’.91E) līdz Ventspils priekšostai, ko aizsargā ziemeļu un dienvidu moli. Pēc iebraukšanas ostā jūs nokļūstat zvejas ostā un jahtu ostā – tā atrodas Ventas upes dienvidu pusē (pa kreisi). Ventspils jahtu osta piedāvā 110 m garu pietauvošanās vietu pie ostas muliņa, kur ūdens dziļums ir 3,5 m. Plūdmaiņas ir nenozīmīgas, bet ūdens līmenis svārstās līdz ar vēja virziena izmaiņām un var atšķirties par 0,3 m virs vai zem vidējā rādītāja.

PROJEKTS “Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā”

estlat logo_NEW

PROJEKTS
“Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā”
(Improvement of sailing infrastructure and yacht harbours network building in Estonia and Latvia)
Projekta numurs: EST-LAT55

PROJEKTA MĒRĶIS

Projekta mērķis ir izveidot mazo ostu tīklu ar kvalitatīviem pakalpojumiem Baltijas jūras Austrumu piekrastē un Rīgas jūras līcī Igaunijā un Latvijā, un popularizēt to kā atraktīvu galamērķi.

Ostas vizualizacija 7
MĒRĶA GRUPA
a) Vietējie un ārvalstu burātāji, jahtu īpašnieki, jahtklubi, burāšanas skolas, kas iegūs no uzlabotajiem pakalpojumiem un plašāka ostu tīkla;
b) Pašvaldības, kas sekmē infrastruktūras attīstību burāšanai, tūrismam un uzņēmējdarbības veicināšanas aktivitātēm piekrastē;
c) Uzņēmēji piekrastes pašvaldībās, kuriem paplašināsies iespējas tūrisma produktu un pakalpojumu sniegšanai

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS ILGUMS
2017.gada 1. jūnijs – 2020.gada 31. maijs

PROJEKTA FINANSĒJUMS
Kopējais projekta finansējums – EUR 10 981 270.62 (t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļi EUR 9 334 079.99).
Ventspils Jahtu ostas finansējums projekta ietvaros – EUR 741 592 (t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļi EUR 630 353).

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS
Kurzemes plānošanas reģions (vadošais partneris) sadarbībā ar Latvijas un Igaunijas partneriem:
• Rīgas plānošanas reģions
• Igaunijas mazo ostu attīstības centru (Estonian Small Harbour Development Center)
• Liepājas speciālās ekonomiskās zonas Jahtu centrs
• SIA “Liepāja Marina”
• Pāvilostas ostas pārvalde
• SIA “AK Pāvilosta Marina”
SIA “New Yacht Marina” (Ventspils Jahtu osta)
• Rojas ostas pārvalde
• SIA “Kurland” (Mērsraga osta)
• Engures ostas pārvalde
• Jūrmalas ostas pārvalde
• Rīgas Brīvostas pārvalde (Pilsētas jahtklubs Ķīpsalā)
• Skultes ostas pārvalde
• Salacgrīvas ostas pārvalde
• SIA “Saarte Liinid” (Ringstu (Roņu sala) un Munalaiu osta (Sāremā))
• Kihnu pašvaldība (Suaru osta (Kihnu sala))
• SIA “Wetmen” (Jaagupi osta)
• Tostamaa pašvaldība (Varati osta)
• SIA “Varbla Holiday Village” (Varbla osta)
• SIA “Lõunaranna Investeeringud” (Lounaranna osta (Muhu sala))
• SIA “Koiguste Marina” (Koiguste osta)
• SIA “Port of Montu” (Montu osta)

PROJEKTĀ IEKĻAUTĀS AKTIVITĀTES
I Investīcijas ostu infrastruktūrā un pakalpojumu attīstībā:

1) Navigācijas drošības uzlabošana: ostas ieejas un ūdens zonas marķēšana ar atbilstošām navigācijas zīmēm (vadlīnijas, bojas, viedās bojas, navigācijas zīmes);
2) Aizsardzība pret viļņiem: krastu līnijas stiprināšana, jaunu piestātņu būvniecībai un esošo rekonstrukcija;
3) Padziļināšanas darbi ostās, lai nodrošinātu minimālo dziļumu 2,5 m kuģu ceļiem;
4) Jaunu piestātņu izveide: peldošas piestātnes, pietauvošanās vietas;
5) Investīcijas vides aizsardzībai: atkritumu un notekūdeņu savākšanas iekārtas;
6) Drošības uzlabojumi ostu teritorijās (žogi, video novērošanas sistēmas uc), ārkārtas evakuācijas plānu izstrāde, ugunsdrošības iekārtas piestātnēs, aprīkotu glābšanas stendu izveide;
7) Labāki pakalpojumi burātājiem: elektrības un dzeramā ūdens pieejamība piestātnēs, servisa ēku celtniecība vai rekonstrukcija, kur būs pieejami sanitārie mezgli, saunas u.c. apgaismojumu izveide ostas teritorijā un krastmalā;
8) Tūrisma informācijas punktu izveide (stendi, Wi-Fi pieejamība, informācijas platforma par ostu tīklu piekrastē, to pakalpojumiem un tūrisma informācija;
9) Pakalpojumu klāsta paplašināšana: celtņu u.c. jahtu pacelšanas iekārtu iegāde, jahtu novietņu vietu izveide (āra/iekštelpu).

II Jahtu ostu tīkla mārketinga aktivitātes (ostu un burātāju sasaiste)
1) Mārketinga stratēģijas izstrādi jahtu ostu tīkla popularizēšanai mērķtirgos (Vācija, Somija, Zviedrija, Polija)
2) Vizuālās identitātes un zīmola izstrāde jahtu ostu tīklam Latvijā un Igaunijā
3) Dalība specializētajās laivu un jahtu starptautiskajās izstādēs Diseldorfā (Vācija), Varšavā (Polija), Helsinkos (Somija) un Stokholmā (Zviedrija)
4) Burātāju ceļveža (Cruising guide), iekļaujot informāciju par ostām Austrumu Baltijas jūras krastā (no Klaipēdas – līdz Narvai), un jahtu ostu tīkla kartes sagatavošana
5) piekrastes ceļveža sagatavošana
6) Tīklojuma paplašināšana starp ostu pārvaldes speciālistiem un jahtklubiem, pieredzes apmaiņas pasākumu, burātāju pasākumu organizēšana.
7) Digitālā mārketinga informācijas platformas pakalpojumu attīstīšana
8) Sociālā tīkla Facebook lapas izveide un reģiona jahtu ostu tīkla popularizēšana, tostarp reklāmraksti burātāju u.c. specializētajos medijos
9) Video izstrāde par Latvijas un Igaunijas jahtu ostām
10) 6 informatīvo stendu sagatavošana
11) Iepazīšanās vizīšu organizēšana (žurnālisti, blogeri, jahtklubi)

Augstākminētā informācija atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

SAITES PAPILDU INFORMĀCIJAI
Kurzemes plānošanas reģions:
Aiga Petkēvica
T.: 29483674, 28650278, aiga.petkevica@kurzemesregions.lv

Igaunijas – Latvijas sadarbības programmas mājaslapa www.estlat.eu
www.europa.eu

29. – 30.jūlijā Ventspilī Ghetto Games festivāla ietvaros notiks Latvijas SUP čempionāts!

Latvijas Sērfošanas un SUP federācija (LSSF) sadarbībā ar Ventspils Jahtu ostu organizē Latvijas Sup Čempionātu 2017, kas norisināsies no 29. līdz 30. jūlijam Ventspils Jahtu ostas teritorijā, Medņu ielā 42, Ventspilī.

Sacensību norise: 29. jūlijā plānota 200 m sprinta un 5km tehniskā distance, savukārt 30. jūlijā notiks 14 km gludūdens distance. Dalībnieku vecums – bez ierobežojuma. Dalībniekiem, kuri nav sasnieguši 16 gadu vecumu, reģistrācijas anketu aizpilda kāds no vecākiem un nepieciešama vecāku klātbūtne arī sacensību laikā.

Dalībai sacensībās var pieteikties jebkurš interesents ar vai bez attiecīgām iemaņām konkrētajā sporta veidā, kuram ir pārliecība par sava veselības stāvokļa atbilstību sacensībām paaugstinātas fiziskās slodzes apstākļos.
Reģistrēšanās sacensībām notiek sacensību dienā pie sacensību galvenā tiesneša. Dalībnieks tiek reģistrēts un pielaists dalībai sacensībās pēc reģistrācijas anketas aizpildīšanas un iepazīšanās ar sacensību Nolikumu.

Dalībnieki, kas startē 12’6” klasē abās grupās automātiski piedalās kvalifikācijā uz pasaules SUP čempionātu, kas norisināsies no 2017.gada 1.-10.septembrim Dānijā.
Pasaules čempionātam kvalificēsies 2 labākie 12’6” klases airētāji tehniskajā un gludūdens distancēs, kā arī sprinta distances uzvarētājs katrā grupā.

Vairāk informācijas par pasaules čempionātu:
http://www.isasurf.org/events/isa-world-supand-paddleboard-championship-wsuppc/

19642481_1400897569989176_6314664418930281614_n